Generalforsamling 2024

Generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening


Marts 2024


Formandens beretning 2024

Gartner og fællesareal

 • Fældning af syge og gamle træer.
 • Genplantning i gang.
 • Trinvis fliseopretning:
  • Første etape afsluttet med fokus på områder ved adgangsbroer.
  • Flere etaper planlagt.
 • Frugtplantagen:
  • Første år overstået.
  • Forbedret lugning og skiltning planlagt.
  • Høst forventes til sommer.
 • Ny gartner: Jacob Nymand Andersen.
 • Materielgård på budgettet, afhængig af Jacobs behov.

Porte til området

 • Problemer med åbne porte efter kommunens vinterbekæmpelse.
 • Løbende dialog med kommunen for at få sat portene i stand.

Søen i Skyttemosen

 • Oversvømmelse af skolestien pga. kraftig regn.
 • Undersøgelse af årsagen i gang.
 • Udskiftning af rør til afløbet fra søen sandsynligvis nødvendigt.
 • Be kostelig affære afspejlet i budgettet.

Åen ved højen

 • Vurdering af behov for oprensning i gang.
 • Forbedret vandafledning mod Rørmosen og bassinerne i PP-skoven tilgodeses.

Affaldsspande

 • Fortsat problem med store sorte beholdere på fællesarealet.
 • Henstilling til at respektere beslutninger fra generalforsamlingen.

Parkering

 • Færdselsloven regulerer parkering på veje og parkeringspladser.
 • Bestyrelsen kan ikke regulere parkering.
 • Anmodning om godt naboskab: parkér på egen vej.

El ladestandere

 • 4 ladestationer i Skyttevangen i brug.
 • Variabel pris afhængig af elmarkedet og forbrug.
 • Lad og forlad princippet gælder.

Lamper

 • Opdatering af skurlamper planlagt.
 • Ombygning til 230 V LED pærer.
 • Lavere udgift til materielgården forventes.

Fastelavn

 • Nellie stopper som fastelavnsmager.
 • Tak for hendes engagement.
 • Arvtager søges til næste år.

Legepladser

 • Inspektion af legepladser planlagt.
 • Sand i sandkasser skiftes i år.
 • Fare for nedfaldende tagsten ved legepladsen i Skyttekrogen.

Grundskyld

 • Forlydender om grundskyld på fællesarealer.
 • Kontakt til Allerød Kommune for afklaring.
 • Forventet udgift og opkrævningsproces undersøges.

Velkomst

 • Velkomst til nye naboer.
 • Tilmelding til fælles e-mail kartotek opfordres.
 • Bestyrelsens mailadresse: bestyrelse@rormosegard.dk.
 • Vigtig information sendes også til fysisk postkasse.
 • Foreningens Facebook-side er et privat initiativ, men støttes af bestyrelsen.