FAQ

FAQ med typiske spørgsmål og svar


  • Har grundejerforeningen vedligeholdelsespligten af taget?
  • Hvordan vedligeholdes tagrender, nedløbsrør og brønde i haverne?
  • Hvad bruges ”bunken” til?
  • Hvad gør man, hvis man spotter rotter i området?
  • Og mange andre spørgsmål samt svar.


Klik her for at hente dokument med ofte stillede spørgsmål & svar