Bestyrelsen


Bestyrelsen leder grundejerforeningens anliggender og påser servitutternes og vedtægternes overholdelse.

 

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller tre andre bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet.

Eller så vidt muligt en gang om måneden.

 

Valgperioden for hvert bestyrelsesmedlem er 2 år.

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt med en sekretær.

 

Vi håber at du her på siderne kan få et lille indblik i hvad grundejerforeningen Rørmosegård er.

Vores grundejerforening omfatter 165 rækkehuse fordelt på 4 veje: Skyttekrogen, Skyttemosen, Skyttevangen og Skytteengen.

Derudover har vi gode fællesarealer, (mere end 77.000 kvm), med blandt andet fodboldbane, basketballbane og legepladser til børn i alle aldre.

Vi bruger mange kræfter på at holde vores område flot og grønt.


Bestyrelsen

Fællesmail til bestyrelsen:

bestyrelse@rormosegard.dk


Formand

Jonny Andersen

Skyttemosen 33   Kasserer

Lars Heide Sørensen

Skyttekrogen 7Sekretær

Christina Beltoft

Skyttemosen 26Bestyrelsesmedlem

Michel Strauss

Skyttevangen 49Bestyrelsesmedlem

Morten Schjellerup

Skytteengen 5Email-kartoteks redaktør

Lars Heide Sørensen

Skyttekrogen 7Webmaster

Henrik Friis

Enggårdsvej 19, SlangerupRevisor

Annette Holmstrup

Skytteengen 7Revisor

Peter Jensen

Skyttemosen 45Revisorsuppleant

Lars Gullaksen

Skyttevangen 24