Bestyrelsen

Bestyrelsen

Et godt sted at bo

Rørmosegård


Bestyrelsen leder grundejerforeningens anliggender og påser servitutternes og vedtægternes overholdelse.

 

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller tre andre bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet.

Eller så vidt muligt en gang om måneden.

 

Valgperioden for hvert bestyrelsesmedlem er 2 år.

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt med en sekretær.

 

Vi håber at du her på siderne kan få et lille indblik i hvad grundejerforeningen Rørmosegård er.

Vores grundejerforening omfatter 165 rækkehuse fordelt på 4 veje: Skyttekrogen, Skyttemosen, Skyttevangen og Skytteengen.

Derudover har vi gode fællesarealer, (mere end 77.000 kvm), med blandt andet fodboldbane, basketballbane og legepladser til børn i alle aldre.

Vi bruger mange kræfter på at holde vores område flot og grønt.


Bestyrelsen

Fællesmail til bestyrelsen:

bestyrelse@rormosegard.dk


Formand

Jonny Andersen

Skyttemosen 33   


Kasserer

Lars Heide Sørensen

Skyttekrogen 7


Sekretær

Finn Serup Jensen

Skytteengen 12


Bestyrelsesmedlem

Michel Strauss

Skyttevangen 49


Bestyrelsesmedlem

Morten Schjellerup

Skytteengen 5


Email-kartoteks redaktør

Lars Heide Sørensen

Skyttekrogen 7


Webmaster

Henrik Friis

Enggårdsvej 19, Slangerup


Revisor

Anthony Rouse

Skyttevangen 44


Revisor

Peter Jensen

Skyttemosen 45


Revisorsuppleant

Lars Gullaksen

Skyttevangen 24


Side med referater fra bestyrelsesmøderne finder du her