Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 

Et godt sted at bo

Rørmosegård

Dagsorden ifølge vedtægterne      

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af revideret årsregnskab for 2019
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for 2020
 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer
  Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal efter vedtægterne være indleveret til bestyrelsen senest tre (3) uger før generalforsamlingen. Det vil sige senest tirsdag den 11. februar 2020.
  Til forslag, der formodes at have indflydelse på foreningens økonomi, opfordrer bestyrelsen forslagsstilleren til at give et tilhørende bud på økonomisk omfang eller konsekvenser.
  Forslag afleveres til formanden, Skyttemosen 33, eller på mail: bestyrelse@rormosegard.dk
 6. Valg af bestyrelse
  1. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år.
   Formand Jonny Andersen, bestyrelsesmedlem Morten Schjellerup og bestyrelsesmedlem Finn Serup Jensen, er på valg. Alle er villige til genvalg.
 7. Valg af to revisorer samt valg af én revisorsuppleant
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser
 9. Eventuelt

 

 

Endelig dagsorden samt årsregnskab 2019, budgetforslag 2020 og eventuelt indkomne forslag vil blive udsendt senest otte (8) dage før generalforsamlingen.

 

www.rormosegard.dk kan du finde foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger, budgetter, regnskaber og nuværende medlemmer af bestyrelsen.

 

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen for Rørmosegård Grundejerforening


Klik her for at hente referat, Formandens beretning og regnskab