Orientering juni 2018

Orientering

Rørmosgård

Orientering for vores grundejerforening.


Information Rørmosegård

Juni 2018

Kære alle sammen – så er det blevet tid til en forårsorientering fra bestyrelsen.

Vi håber, at I alle sammen nyder det gode vejr. Lidt om rigets tilstand som det ser ud nu.

Skyttemosen

Det gode vejr har tørret jorden så meget i Skyttemosen, at gartneren har kunnet jævne de store bunker jord, der har ligget vinteren over. Det betyder, at der nu er sået græs på området.

Græsset er kommet pænt op og det begynder at ligne noget. Gartneren har også plantet ekstra rhododendronbuske rundt om søen.

Det skal nok blive rigtig godt


Men desværre giver det også adgang til andet end blot at nyde området.

Der er skåret i barken på 3 af træerne. Det har træerne ikke godt af. Og så er det ikke god

stil at skære i vores prydtræer.
Området ved bunken

Den traktor, der planerede området ved søen i Skyttemosen har også været aktiv på

græsset bag ved bunken. Det er nu blevet til en stor plæne, der er meget mere

imødekommende end det irregulære stykke, hvor vi opbevarede fliser og jord.

Det betyder, at der er ryddet helt op, hvorfor vi ikke længere kan tilbyde, at der henkastes

jord eller fliser. Til gengæld skal det nok blive godt i sammenhæng med den fældede skov.

Jord og fliser henvises til genbrugspladsen i Vassingerød.
Græsset kommer stille og roligt


Nu vi er ved bunken.

Den er kun til komposterbart affald. Det er for eksempel græs, den klippede hæk eller

planter uden potter. Og slet ikke affald fra husdyr som kaniner etc. Det tiltrækker rotter.

Desværre ser vi tit, at det ikke bliver overholdt. Kunne I ikke godt tænke over det, når

sommeren går i gang.Juletræ med fod, der ikke komposterer

Grus og sten bliver ikke til kompost, men gør til gengæld vognmanden rasende og vores

regning større


Bestyrelsen har modtaget flere meddelelser om, at vores naboforeninger sandsynligvis

også gør brug af bunken, som vi betaler for få fjernet. Det er naturligvis ikke i orden.

Hvis du observerer det, så ret gerne henvendelse direkte til vedkommende eller giv os et

praj om det, så vi kan adressere det til bestyrelserne hos vores naboer.


Små børn og hunde

Vi er glade for at kunne omtale os selv som et familie- og børnevenligt område.

Derfor er det ekstremt ærgerligt at se alle de folk – vi ved det godt, i meget høj grad fra

vores naboområder – der lufter hund i vores baghave uden snor.

Vi mener ikke, at fremmede hunde uden snor og små børn, der leger, passer særlig godt

sammen. Alle er velkomne til at besøge os og lufte deres hunde, men det må ske i snor.

Ganske som vi har skiltet med ved alle vores ”indgange”.

Vi, der stilfærdigt har prøvet at hjælpe naboerne til rette, er af og til blevet mødt af diverse

skældsord, men vi fortsætter og anmoder om jeres hjælp, hvis I også observerer det.
I kan altid henvise til skiltene. De må have mødt dem ved indgangen


Nu vi er ved hundene

Gartneren er rigtig glad, når hundenes efterladenskaber kommes i poser. Men han er rigtig

ked af det, når posen så smides ind i skoven bagefter i stedet for at komme i en

skraldespand. Hvis I ser det – kan I så hjælpe vedkommende og vise til rette?

Denne pose er samlet op og ligger i skraldespanden


Og ved fællesarealerne

Når man kører ind i vores område, kan man næsten ikke undgå et se skiltet her
Alligevel ser vi ofte, at håndværkere kører ind på græsarealerne med deres firmabiler.

Vi accepterer naturligvis ikke, at vores fælles baghave skal udsættes for det slid og den

risiko for skader og fastkørsler, som vi har set.

Generalforsamlingen har vedtaget, at eventuelle udgifter til udbedring af den slags skader

sendes til ejeren/bygherren.


Parkering

Biler er et populært transportmiddel. Det kan vi også se i vores forening, hvor vi er presset

på antallet af parkeringspladser. Derfor er det vigtigt, at vi alle rammer rigtigt, når vi stiller

bilen.

Desværre sker det alligevel, at nogen får placeret hjulene, så andre biler efterhånden

tvinges til at parkere, så der mistes parkeringsbåse.

Optællingen ved forrige års generalforsamling viste, at det er ganske mange pladser, der

mistes på den måde.

Så derfor anmoder vi igen om, at vi alle sammen tænker på hinanden, når vi sætter

parkeringsbremsen.


Sandkasserne

Sandet er blevet skiftet i alle vores sandkasser. Det skal holde helt til næste år.

Husk at lægge nettene over, når I er færdige om aftenen. Efterladenskaber fra dyr er ikke

rare at lege med.

Og det gælder naturligvis også eventuelle efterladenskaber fra ræve, der jo kan indeholde

farlige sygdomme.


Legepladser.

Vi ville rigtig gerne kunne fortælle, at det nye udstyr til den store legeplads i Skyttevangen

var på plads, men vi venter stadig på byggetilladelsen. Sagsbehandleren fortalte mig her til

morgen, at hun forventer, at der sendes høring ud i næste uge. Den tager to uger, så det

kan tage endnu nogle uger, før byggetilladelsen er på plads.

Så har vi netop fået legepladseftersynet gennemført. De anbefalinger, rapporten kommer

med, vil vi få foretaget straks herefter. Et punkt er, at vi får fjernet legemodulet på den

store legeplads meget snart.

Et andet punkt, som legepladsinspektøren også kunne påpege er, at vi skal respektere

legeredskabets sikkerhedsareal.Eksemplet er et bænkesæt, der er placeret på legeområdet i Skyttemosen. Bordet står i

gyngernes sikkerhedsområde og må ikke være der. Det var et punkt, der også er i

rapporten.

Tænk på om I kommer for tæt på legeredskaberne med ting, der kan skade de legende

børn.


Værktøj

Vi har en rigtig god ordning, hvor Leon i Skytteengen udlåner foreningens værktøj. Vi har

to borehammere, en højtryksspuler og en brøndrenser, der passer til brønden i baghaven.

Leon låner det gerne ud, men, da det foregår i hans fritid, så anmoder vi alle om at ringe til

ham først for at få en aftale. Lånet er fra dag til dag – aftal det med Leon.

Telefonnummeret findes på vores hjemmeside, men ellers kan I benytte:

Telefon nummer: 2966 9187, Email: uln@pc.dk, adresse: Skytteengen 21


Den tørre tid

Det er vel ikke ukendt, at maj måned 2018 er en rekordperiode for tørvejr og varme.

Varmen og tørken fortsætter, så derfor har Allerød Kommune indført afbrændingsforbud.

https://www.alleroed.dk/

Derfor må vi desværre også aflyse Sankt Hans bålet i år.


Ofte stillede spørgsmål

På vores hjemmeside er der et link til en FAQ, hvor I kan finde svar på mange af de

spørgsmål som bestyrelsen ofte bliver stillet:

http://rormosegard.dk/info/faq.html


Naboerne

De ting i ovennævnte, der involverer naboforeningerne vil selvfølgelig også blive rettet til

dem.


Mange sommerhilsner

Bestyrelsen