Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 

Rørmosgård

Ordinær generalforsamling 2018 i

Rørmosegård Grundejerforening

 

Generalforsamlingen 2018 holdes, onsdag den 7. marts 2018 kl. 19:00

På Ravnsholtskolen, Allerød


Dagsorden ifølge vedtægterne      

 

  1. Formandens beretning
  2. Godkendelse af revideret årsregnskab for 2017
  3. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for 2018
  4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal efter vedtægterne være indleveret til bestyrelsen senest tre (3) uger før generalforsamlingen.

Det vil sige senest onsdag den 14. februar 2018.

Til forslag, der formodes at have indflydelse på foreningens økonomi, opfordrer bestyrelsen forslagsstilleren til at give et tilhørende bud på økonomisk omfang eller konsekvenser.

Forslag afleveres til formanden, Skyttemosen 33, eller på mail: bestyrelse@rormosegard.dk

  1. Valg af bestyrelse

a.Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år.

Jonny Andersen (formand), Michael Frederiksen og Finn Serup Jensen er på valg. Alle tre er villige til genvalg.

  1. Valg af to revisorer samt valg af én revisorsuppleant
  2. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser
  3. Eventuelt


Endelig dagsorden samt årsregnskab 2017, budgetforslag 2018 og eventuelt indkomne forslag vil blive omdelt senest otte (8) dage før generalforsamlingen.


På www.rormosegard.dk kan du finde foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger, budgetter, regnskaber og nuværende medlemmer af bestyrelsen.

 


Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Rørmosegård Grundejerforening